De ældste skabninger på jorden

af admin

Havskildpadder har eksisteret i over 100 millioner år og er nogle af de ældste skabninger på Jorden. Der findes syv forskellige arter af havskildpadder, som alle kan findes i verdenshavene.

Havskildpadder betragtes som “marine krybdyr”, fordi de lever i vand, men de kommer på land for at lægge deres æg. Alle havskildpaddearter er opført som enten truede eller udryddelsestruede, primært på grund af menneskelige aktiviteter, der truer deres overlevelse. Havskildpadder kan f.eks. vikle sig ind i plastikposer og andet affald, der flyder i havet, og de forveksler ofte fiskenet med mad, hvilket fører til utilsigtet fangst og død.

På trods af disse udfordringer er havskildpadder fortsat en vigtig del af vores oceaners økosystemer. De er med til at kontrollere bestandene af vandmænd, som undertiden kan være skadelige for andre havdyr. Og deres græsningsvaner er med til at holde havgræsmarker sunde, som er et vigtigt levested for mange fisk og andre havdyr.

Havskildpadder er virkelig bemærkelsesværdige dyr, og det er vigtigt at gøre, hvad vi kan, for at beskytte dem. Så næste gang du er på stranden, skal du holde øje med disse smukke skabninger og sørge for, at du ikke gør noget, der bringer dem i fare.

You may also like

Skriv en kommentar