Den uafhængige stat med et stærkt demokrati

af admin

Kroatien er et land, der ligger i Centraleuropa. Det har en befolkning på 4,3 millioner og et areal på 56.594 km². Hovedstaden og den største by er Zagreb med 1,1 millioner indbyggere. Kroatien grænser op til Slovenien mod nordvest, Ungarn mod nordøst, Bosnien-Hercegovina mod sydøst, Serbien mod øst og Montenegro mod syd. Det Adriatiske Hav ligger vest for Kroatien.

Kroatiens økonomi er domineret af tjenesteydelser, som tegner sig for 66 % af BNP, efterfulgt af industrien med 32 % af BNP og landbruget med 2 % af BNP. Turismen er en vigtig indtægtskilde i sommermånederne, idet Kroatien fungerer som en port til Middelhavet for mange europæiske turister. Kroatiens transportinfrastruktur er veludviklet med et net af motorveje, der forbinder de større byer og bygder.

Siden Kroatien blev en uafhængig stat i 1991, har landet udviklet et stærkt demokrati, som er blevet anerkendt af internationale organisationer som EU og NATO. Landet har også haft succes med at nå sit mål om at blive medlem af disse organisationer.

You may also like

Skriv en kommentar