Psykologi gennem tiden

af admin

Psykologien i Danmark har en lang og kompleks historie. Den begyndte med den danske læge og anatom Caspar Bartholin, som udgav flere værker om den menneskelige hjerne og nervesystemet. Bartholins arbejde blev videreført af lægen Henrik Steno, som ydede vigtige bidrag til studiet af fysiologi og neurovidenskab.

På i begyndelsen af det 20. århundrede var den danske psykologi stærkt påvirket af den tyske psykolog Wilhelm Wundts arbejde. Wundts arbejde var med til at etablere psykologien som en særskilt disciplin i forhold til fysiologi og filosofi.

Danske psykologer ydede vigtige bidrag til udviklingen af psykologiske test og eksperimentelle metoder. Den danske psykolog Carl Frederik Svanberg udviklede den første intelligenstest, og den danske psykolog Thorvald Hansen udviklede den første standardiserede personlighedstest.

Danske psykologer har også ydet vigtige bidrag til området dyreadfærd. Den danske etolog Knut Schmidt-Nielsens arbejde om dyrs indlæring og motivation har haft en meget stor betydning for studiet af dyreadfærd.

You may also like

Skriv en kommentar